best websites of the world

@Desenfocado recordo un bon tècnic de l'ajuntament de dient-me, desolat, que el rock estava passant a ser minoritari, com el jazz #Quantaraó