best websites of the world

Thank you, Lou Reed.

per Oriol Malet

A tribute.

Impressió signada i numerada. Sèrie de 20.
a3 en paper de 300grs.

  • Àrea

    IL·LUSTRACIÓ PERSONAL

  • Data

    28/10/2013

  • Client

    Myself

Compartir

ALTRES TREBALLS

@Desenfocado recordo un bon tècnic de l'ajuntament de dient-me, desolat, que el rock estava passant a ser minoritari, com el jazz #Quantaraó